Lineárna technika

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie dostáva do popredia lineárna technika. Možnosti jej využitia sa zvyšujú a z toho dôvodu sme ju zaradili do nášho portfólia.

Lineárna technika zabezpečuje priamočiari pohyb v rôznych aplikáciách.

Nachádza široké uplatnenie v mnohých oblastiach strojárskeho, drevospracujúceho, potravinárskeho priemyslu, v poľnohospodárstve, používa sa pri výrobe jednoúčelových a manipulačných strojov, CNC zariadeniach a pod. .

Trapezová skrutka
Lineárne vedenie Lineárny vozík a koľajnica
Domec
Lineárne vedenie