SÍDLO SPOLOČNOSTI:

AMSOL s. r. o.

Na letisko 3176/5

IČO: 51 131 137

IČ DPH: SK 2120608028

tel.: +421 903 819 497

e-mail: info@amsol.sk

web: www.amsol.sk

PREVÁDZKA:

AMSOL s. r. o.

Hraničná 12
058 01 Poprad
Priemyselný obvod západ