Dopravníky

V oblasti dopravníkov sa zaoberáme:

 • návrh riešenia,
 • tvorba výkresovej dokumentácie,
 • výroba zariadenia,
 • montáž u zákazníka,
 • záručný a pozáručný servis.
Nami vyrábané dopravníky spĺňajú požiadavky zákazníkov, pričom kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť zariadení. Všetky zariadenia sú dodávané aj s potrebnou dokumentáciou.

Do nášho portfólia patria dopravníky:

 1. z AL profilu,
 2. z ocele,
 3. pásové dopravníky,
 4. modulárne dopravníky,
 5. dopravníky na prepravu sypkých materiálov,
 6. závitovkové dopravníky,
 7. reťazové dopravník.